Poseta predsednika Anvara el Sadata: Jovanka Broz i gđa Sadat prilikom kraćeg zadržavanja u hotelu u Pokljuki, poznatom turističkom mestu u Gorenjskoj