Poseta Gr?koj: prijem plakete grada Atine pred Hadrijanovom kapijom