Poseta Gr?koj: odlazak u Predsedni?ku palatu, rezidenciju predsednika Tita