Prijem sovjetskog ambasadora Firjubina i trgovinskog predstavnika Krisjuka, koji su predali na poklon jednog rasnog konja