Poseta 43. Me?unarodnom sajmu poljoprivrede: odlazak