Otvaranje pruge Beograd-Bar: sa rukovodiocima Federacije, republika i pokrajina u Plavom vozu, za vreme vo?nje od Beograda do Valjeva