Konferencija komunisti?kih i radni?kih partija evropskih zemalja u Berlinu: nastavak rada konferencije