Ru?ak sa rukovodiocima SR Hrvatske u vili "Izvor" na Plitvicama