Poseta Nikolae ?au?eskua: susret sa novinarima u Starom dvoru, posle zavr?nih zvani?nih razgovora i potpisivanja sporazuma