Dolazak etiopskih funkcionera s Bitvodetom Andarga?au Mesaiem na ?elu na "Galeb", do?ek u Asabu, i na putu za Dobi