Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu: prijem predsednika Demokratske Republike Kampu?ije, Kije Sampana u salonu broda "Galeb"