Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu: Prijem predsednika Republike Zambije Keneta Kaunde u salonu broda "Galeb"