Boravak u Adis Abebi tokom zvani?ne posete Etiopiji: u prolazu kroz grad, predaja povelje po?asnog gra?anina Adis Abebe i klju?eva grada