Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu: prijem predsednika Republike Mauritanije Moktara Ulda Dadaha na "Galebu"