Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: prijem Patricije Divitota Ovela kod Jovanke Broz na "Galebu"