Sve?anost povodom progla?enja za prvog doktora vojnih nauka u Centru visokih vojnih ?kola na Banjici