Susret sa delegacijom JNA u salonu urpavne zgrade Centra visokih vojnih škola na Banjici