Na Sve?anoj sednici Slovenske akademije znanosti i umetnosti prilikom progla?enja E. Kardelja za po?asnog ?lana, a Borisa Kidri?a i drugih za redovne ?lanove