Na prijemu koji je priredio jugoslovenski ambasador u hotelu " Ghion" u Adis Abebi