Prijem Edvarda Kardelja, Staneta Dolanca i Vidoja Žarkovića u vili "Galeb" u Igalu