Ru?ak sa predstavnicima JNA na "Galebu": grupna fotografija