Na proslavi Dana armije u Gardijskoj diviziji i na ručku u Domu garde