Na proslavi Dana armije u Gardijskoj diviziji i na ru?ku u Domu garde