Grupno fotografisanje sa slušaocima Političke škole "Josip Broz Tito" ispred Spomen-doma boraca NOR i omladine Jugoslavije u Kumrovcu