Kulturno-umetni?ki program u hotelu "Akvarijum" u Bugojnu: snimci sa grupama izvo?a?a