Masava: dolazak na "Galeb", predaja odlikovanja oficirima na "Galebu", opro?taj sa carem Hajle Selasijem i ispra?aj