Do?ek Prvog maja sa pripadnicima Garde, milicije i ?lanovima kolektiva hotela "Kokra", kraj logorske vatre na Brdu kod Kranja