Susret sa predstavnicima Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu na Brdu kod Kranja