Poseta Beogradskom sajmu povodom 21. me?unarodnog sajma tehnike: dolazak