Prijem najvi?ih dr?avnih i partijskih rukovodilaca u U?i?koj 15 povodom Dana Mladosti 1977: govor Stevana Doronjskog