Dolazak na aerodrom u Batajnici, na povratku sa Briona