Poseta NR Kini: do?ek na aerodromu u ?angaju i susret sa ?lanom Politibiroa CK KP Kine i prvim sekretarom Gradskom komiteta ?angaja, Su ?en Huom