Poseta NR Kini: ispra?aj iz ?angaja, pred odlazak u Urum?i