Proslava 35. godi?njice JRM: odlazak sa jahte "Jadranka"