Prijem delegacije metalskih radnika Hrvatske na ?elu sa predsednikom Ve?a Saveza sindikata Hrvatske, Milutinom Balti?em