Ve?era sa ?lanovima Predsedni?tva CK SKH: kulturno-zabavni program u vili "Zagorje": grupna fotografija