Ve?era sa pokrajinskim funkcionerima AP Vojvodine u Kara?or?evu