Poseta Francuskoj: razmena poklona sa francuskim predsednikom ?iskarom D'Estenom u palati "Marinji"