Poseta Francuskoj: prijem gradona?elnika Pariza ?aka ?iraka u palati Marinji