Poseta Portugaliji: izjava za ?tampu na aerodromu, po dolasku u posetu Portugaliji