Poseta Portugaliji: dolazak u rezidenciju "Kelu?" u Lisabonu