Poseta Portugaliji: razgovor sa predsednikom Jane?om u palati "Belei"