Poseta Portugaliji: susret sa najvi?im portugalskim li?nostima u sve?anom salonu lisabonskog aerodroma "Portela"