Sve?ani prijem povodom Dana Republike u Belom dvoru: prijem predstavnika Skup?tine op?tine Savski venac