Prijem predstavnika JNA povodom Dana armije u "Beloj vili": grupna fotografija