Prijem delegacije izdavača Lenjinovih dela, na čelu sa Milkom Minić, u Beloj vili na Brionima