Prijem delegacije izdava?a Lenjinovih dela, na ?elu sa Milkom Mini?, u Beloj vili na Brionima