Prikazivanje nove uniforme za JNA u vili u Kuparima: grupna fotografija