Predaja odlikovanja junaka socijalisti?kog rada Francu Lesko?eku i ve?era povodom njegovog ?ezdesetog ro?endana