Prijem akreditiva od ambasadora Tunisa Mohameda Masmudija