Tehni?ko sletanje na aerodrom u Ganderu u Kanadi, na putu od Ve?ingtona do Londona