Proslava Dana mladosti 1978. na Brionima: u salonu vile "Brionka" sa državnim i partijskim rukovodiocima, doajenom diplomatskog kora i ostalim gostima